Hund og kennel

En hund kan godt ha det fint på kennel, men som eier er det ditt ansvar å oppsøke kennelen på forhånd. Ingen kenneler er like, og noen kan sies å være mer profesjonelle enn andre. Samtidig er det ikke alle hunderaser som passer på kennel. Sjekk derfor ut hvordan kennelen opererer, hvor kennelens hunder oppholder seg, hvordan de blir luftet og hva slags oppmerksomhet og stell de får. Husk å ta med deg hunden når du oppsøker kennelen.

Ved å ta med hunden kan du finne ut om den kan trives der. Noen hunder liker seg bedre blant nye hunder og mennesker enn andre. Ender du likevel opp med å sende hunden til kennel, må du få den vaksinert først. Dette gjør du for hundens, kennelens, og de andre hundenes del. Du bør også legge igjen opplysninger om hundens forsikring på kennelen. Hvis du i tillegg gir kennelen nummeret til en kontaktperson de kan kontakte hvis noe skulle skje, er det en fordel. Det er også fint om oppdretterne har muligheten til å ta hunden med til veterinær uten at de må høre med deg først.

Hjemmekennel

Det kan være svært vemodig å måtte legge fra seg hunden hos andre når du skal være borte noen dager, men ofte er det nødvendig. Mange har foreldre eller andre familiemedlemmer hunden kan være hos, og for noen hunders del er det kanskje det beste. Samtidig er det ikke alltid gitt at familiemedlemmer har mulighet til å passe på. Da blir kennel fort den mest aktuelle løsningen. Samtidig er det en del som går for hundepass, også kalt hjemmekennel.

Med hjemmekennel vil hunden din bo hos en utvalgt hundepasser. Da vil den for en kort periode bli en del av familien den bor hos, og få all stell og mosjon den trenger. Hunden din matches med en hundepasser som har et tilsvarende aktivitetsnivå.