Har du tenkt å avle hund?

Dersom du vurderer om hundeavl er noe for deg, skal du vite at det finnes mange hensyn du må ta. God dyrevelferd er selvfølgelig det aller viktigste, og for å få til dette er det viktig at du forvisser deg om at du er klar for oppgaven. Når du er oppdretter blir du nødt til å ofre veldig mye av tiden din, og det med glede. Ellers klarer du neppe å gjøre jobben på en optimal måte.

Er du villig til å gjennomføre det harde arbeidet som hundeavl innebærer, vil du imidlertid få utrolig mye igjen for det. Før du tar en avgjørelse om du vil begynne med avl bør du stille deg selv noen viktige spørsmål. Er du for eksempel beredt på å stille nødvendige krav til dine avlsdyr? Har du tid til disposisjon for å kunne ta vare på valper? Er du tålmodig nok, og fikser både medgang og motgang?

Les deg opp

Du må også tilegne deg nok kunnskap om oppdrett og avl, og alt som har å gjøre med rasene du ser for deg å avle. Siden de aller fleste hunderaser hører til en raseklubb, bør du oppsøke en av disse. Medlemmene i slike klubber vil som regel ha mye kunnskap om den rasen det gjelder, inkludert det du som skal avle bør vite. Raseklubber har dessuten ofte utarbeidet en del retningslinjer og regler for avl.

Medlemskap i aktuelle raseklubber er derfor absolutt å anbefale. I klubbene finnes ofte avlsveiledere som kan peke deg i riktig retning hva angår avl. Du kan med fordel også skaffe deg et eksemplar av Genetikk, avl og oppdrett som Norsk Kennel Klub har utgitt. Husk også at alt av avl og hundehold må skje i overensstemmelse med reglene, retningslinjene og avlsstrategiene i regi av NKK. Du skal selvfølgelig også følge norsk lovgivning, herunder Kjøpsloven, Hundeloven og Lov om dyrevelferd.